STOFLOCK

Flockuppfostran anser vi vara den bästa uppfostran. Det är inget som går att ersättas av oss människor. I Sverige är vi väldigt duktiga att skicka iväg våra unghingstar till unghingstflockar. Men vi tycker att det är lika viktigt för våra ungston att få växa upp i en flock.

Eftersom vi har få ston i avel själva, just nu två, så erbjuder vi andra stoägare att ha sina ston med föl här hos oss, tillsammans med våra ston. Vi tar emot några ston med föl, året runt, för att ge stona och fölen en bra uppväxt i flockmiljö. 
Ungstona behåller vi efter avvänjning i en separat hage/flock. 

På vintern går alla ston ihop i samma flock, ung som gammal. På sommaren särar vi på dem så att ungstona går i en egen hage och stona med sina nya föl i en egen hage. Allt dock beroende på behov och parasitbelastning. Vi har flera hagar som vi kan variera mellan.

Vi försöker alltid få till fölning utomhus, i den hagen som hästarna är vana att gå i. Självklart är vi inte helt hjärtlösa vid riktigt dåligt väder. Vi vakar över våra fölningar och vill alltid försöka vara närvarande.

Vi har haft över 30 fölningar på gården.

Sommaren 2021 hade vi 7 ston i flocken, med ett åldersspann på 1 år till 29 år. Dessutom hade vi tre avesston med föl, i en separat hage.
Sommaren 2022 ser vi fram emot en ungstoflock på bete igen. Bokningarna har redan, hösten 2021, börjat trilla in. Så vill du vara säker på en plats, hör av dig så snart som möjligt. Vi tar emot ston från slutet av maj/början av juni, beror på växtligheten dvs tillgången på bete.
Februari 2022 är 9 av 10 platser bokade.

Några av våra fölungar, Meyla, Júni, Thruma, Dis och Ómur.