AVEL OCH UPPFÖDNING

Vi har härligt stora och kuperade hagar i lugn lantlig miljö. Länsstyrelsen har varit här i juni 2011 och tittat på hagarna och konstaterat att dom är korrekt betade och innehåller en stor artrikedom. Speciellt imponerade var dom av hingstarnas ena hage som är mycket härlig i gammalt kulturlanskap med tex stenmurar och stenrösen.
Alla hagar är med trästolpar och tre strömförande trådar.
Vissa hagar har vindskydd även på sommaren, annars finns det träd och buskar att dölja sig i/under. Men till största delen är det mycket öppna hagar med ständig vind högt uppe i byn.

Vinterhagarna har vindskydd. Foderlådor/lunchboxar. 
Vi har än så länge manuell bevattning. På vintrarna använder vi varmvattenbaljor.

Vi mockar, betesputsar och växelbetar hagarna för att hålla dom så parasitfria som möjligt.

Vi har tillstånd från Länsstyrelsen att hålla "många" hästar på gården (juni 2011/juli 2015).

Sommaren 2021 arrangerade Länsstyrelsen tillsammans med LRF en kurs  för djurägare, här i våra hagar, för att lära sig mer om bete, betesskötsel, betespust, gödsel, gödselhantering växter osv. Hösten 2023 fick vi besök av Länsstyrelsen för kontroll av vår gödselhantering.

Över 30 fölningar har vi haft på gården. Vårt mål är att vara med vid samtliga fölningar och i 9 fall av 10 har vi lyckats. Nu på senaste år har vi tagit hjälp av systemet Birth Alarm, vilket har fungerat utmärkt.

Stoflock

Hingstflock

Hingststation

"Hästar gör ett landskap vackert"