HINGSTSTATION - BETÄCKNING

Betäckning 2020
Vår hingst Stáli från Jemthagen kan stå till stonas tjänst.
Vid intresse kontakta oss!

Foto Lena Fernlund