HRAFNDÍS FRÁ BAKKAKOTI

Hraffas avkommor:
Meyla från Jemthagen (till vänster)
Rakel från Jemthagen (längst ner till vänster)
Már från Jemthagen (mitten längst ner)
Júlia från Jemthagen (längst ner till höger)