HRAFNDÍS FRÁ BAKKAKOTI

Hraffas avkommor:
Meyla från Jemthagen (ovan)
Rakel från Jemthagen
Már från Jemthagen
Júlia från Jemthagen